SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI

 

SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI - ASTA

 

Shoqata ASTA përfaqëson komunitetin e profesionistëve të ndërmjetësimit financiar në Shqipëri. ASTA synon zhvillimin e tregut për veprimtarinë e tregtimit të titujve duke promovuar brokerimin dhe ndërtimin e një marrëdhënie profesionale përmes praktikave dhe procedurave evropiane.

 

Anëtarët

Prodata Securities sha

Kompania “Prodata Securities sha” është themeluar në vitin 2013 nga një menaxhim i huaj me eksperiencë më shumë se 20-vjeçare në fushën e nënkontraktimit të shërbimeve të marketingut financiar. Në zbatim të legjislacionit shqiptar, në korrik 2017 kompania “Prodata Securities sha” është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për të vepruar si një shoqëri komisionere.

Lexo më shumë

Smartcom sha

Smartcom sha ka nisur aktivitetin e tij në Shqipëri në vitin 2013 duke u kthyer shumë shpejt në një kompani lidere në sektorin e shërbimeve financiare. Prej vitit 2017 "Smartcom sha" është licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare si shoqëri komisionere. Në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë kompania ofron shërbimeve financiare me profesionalizëm të lartë.

Lexo më shumë

Lajme

AMF takim me tregun e fondeve dhe të kapitaleve mbi efektet e pandemisë COVID-19

18.06.2020 - Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot një takim me drejtues të shoqërive administruese të... Lexo më shumë

ASTA rekomandime për projektligjin për tregun e kapitaleve

24.04.2020 - Komisioni parlamentar për Ekonominë dhe Financat  miratoi sot në parim projektligjin “Për Tregun e... Lexo më shumë

Anketim për njohuritë e publikut për tregjet financiare jobankare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka filluar një anketim të gjerë të popullsisë në vend për njohuritë mbi tregjet... Lexo më shumë

ASTA ore te hapura me studentet ne Javen e Investitorit 2019

4.10.2019 - Shoqata e Tregtimit te Titujve ne Shqiperi (ASTA) zhvilloi nje sere aktivitetesh informuese mbi tregun e... Lexo më shumë

Nisin aktivitetet e Javës Globale të Investitorit 2019

30.09.2019 - AMF nisi sot aktivitetet e Javës Globale të Investitorit me aktivitetin me përfaqësues të bizneseve dhe... Lexo më shumë

Tregu i titujve

Edukim mbi Tregun e Letrave me Vlerë

Informacioni i mëposhtëm informues është pjesë e programeve edukuese të Autoritetit Mbikqyrës Financiar, drejtuar publikut të gjerë me synim njohjen me tregun financiar jobankar.

Lexo më shumë.

Edukimi

Programet edukuese të Bankës së Shqipërisë

Projektet e edukimit financiar të Bankës së Shqipërisë ofrojnë prezantimin tek publiku të institucionit të bankës qendrore si dhe synojnë kultivimin dhe përforcimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare.

Lexo më shumë.

Legjislacioni

Legjislacioni financiar

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ofron një databazë të detajuar të të gjithë legjislacionit, vendimeve dhe akteve të tjera dytësore në sektorin financiar. Mund të konsultoni më tej faqen zyrtare të saj..

Lexo më shumë.

Rruga Ismail Qemali, pallati Green Park, kulla 1, kati 2-të, Tiranë, Shqipëri.
info@asta.al
+355682081438