SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI

 

SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI - ASTA

 

Shoqata ASTA përfaqëson komunitetin e profesionistëve të ndërmjetësimit financiar në Shqipëri. ASTA synon zhvillimin e tregut për veprimtarinë e tregtimit të titujve duke promovuar brokerimin dhe ndërtimin e një marrëdhënie profesionale përmes praktikave dhe procedurave evropiane.

 

Anëtarët

Prodata Securities sha

Kompania “Prodata Securities sha” është themeluar në vitin 2013 nga një menaxhim i huaj me eksperiencë më shumë se 20-vjeçare në fushën e nënkontraktimit të shërbimeve të marketingut financiar. Në zbatim të legjislacionit shqiptar, në korrik 2017 kompania “Prodata Securities sha” është licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për të vepruar si një shoqëri komisionere.

Lexo më shumë

Smartcom sha

Smartcom sha ka nisur aktivitetin e tij në Shqipëri në vitin 2013 duke u kthyer shumë shpejt në një kompani lidere në sektorin e shërbimeve financiare. Prej vitit 2017 "Smartcom sha" është licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare si shoqëri komisionere. Në bashkëpunim me partnerë lokalë dhe ndërkombëtarë kompania ofron shërbimeve financiare me profesionalizëm të lartë.

Lexo më shumë

Lajme

ASTA në eventin filantropik "Rrathë Dhurues"

4.12.2018 - Shoqata ASTA ishte pjesë e ankandit filantropik "Rrathë Dhurues 2018" në mbështetjen të tre iniciativave... Lexo më shumë

Java Boterore e Investitoreve

ASTA eshte pjese e Rrjetit Shqiptar per edukimin financiar ANFE. Me poshte deklarata e perbashket per Javen Boterore... Lexo më shumë

ASTA pjesë e konsultimit të projektligjit “Për Tregun e Kapitaleve”

12.11.2018 - Shoqata e Tregtimit të Titujve në Shqipëri (ASTA) mori pjesë në takimin e zhvilluar nga Autoriteti i... Lexo më shumë

Britanikja "BNE-Intellinews" e fokusuar në zhvillimet e tregut të titujve

09.11.2018 - Presidenti i ASTA, z. Blodin Çuçi u intervistua sot nga drejtoresha e zyrës për Evropën Juglindore të... Lexo më shumë

Presidenti i ASTA intervistë për emetimin e Eurobondit

10.10.2018 - Z. Blodin Çuçi, President i Shoqatës së Tregtimit të Titujve në Shqipëri (ASTA), ka zhvilluar një... Lexo më shumë

Tregu i titujve

Edukim mbi Tregun e Letrave me Vlerë

Informacioni i mëposhtëm informues është pjesë e programeve edukuese të Autoritetit Mbikqyrës Financiar, drejtuar publikut të gjerë me synim njohjen me tregun financiar jobankar.

Lexo më shumë.

Edukimi

Programet edukuese të Bankës së Shqipërisë

Projektet e edukimit financiar të Bankës së Shqipërisë ofrojnë prezantimin tek publiku të institucionit të bankës qendrore si dhe synojnë kultivimin dhe përforcimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare.

Lexo më shumë.

Legjislacioni

Legjislacioni financiar

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ofron një databazë të detajuar të të gjithë legjislacionit, vendimeve dhe akteve të tjera dytësore në sektorin financiar. Mund të konsultoni më tej faqen zyrtare të saj..

Lexo më shumë.

Rruga Ismail Qemali, pallati Green Park, kulla 1, kati 2-të, Tiranë, Shqipëri.
info@asta.al
+355682081438