SHOQATA E TREGTIMIT TË TITUJVE NË SHQIPËRI

Ngjarje

ASTA koordinim me Bursën Shqiptare të Titujve2

Jun

12

16.05.2018 - Shoqata e Tregtimit të Letrave me Vlerë (ASTA), ka nisur aktivitetin e bashkëpunimit me aktorë të tjerë më synim zhvillimin e sektorit të shoqërive komisionere në vend.

Lexo më shumë

ASTA mbështet konferencën mbi edukimin financiar

Sep

23

24.05.2018 - Shoqata e Tregtimit të Titujve në Shqipëri (ASTA) mbështeti organizimin e konferencës kombëtare “Edukimi Financiar”, e iniciuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.

Lexo më shumë

ASTA koordinim me Bursën Shqiptare të Titujve

Sep

09

16.05.2018 - Shoqata e Tregtimit të Letrave me Vlerë (ASTA), ka nisur aktivitetin e bashkëpunimit me aktorë të tjerë më synim zhvillimin e sektorit të shoqërive komisionere në vend.

Lexo më shumë

Pjesë e konsultimit të Strategjisë të AMF për tregjet sekondare

Jun

01

18.05.2018 - Shoqata e Tregtimit të Letrave me Vlerë në Shqipëri ASTA do të ofrojë ekspertizën e saj në strategjinë e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën

Lexo më shumë

Pages

Evente

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Rruga Ismail Qemali, pallati Green Park, kulla 1, kati 2-të, Tiranë, Shqipëri.
info@asta.al
+355682081438