18.05.2018 - Shoqata e Tregtimit të Letrave me Vlerë në Shqipëri ASTA do të ofrojë ekspertizën e saj në strategjinë e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare “Për zhvillimin e AMF-së dhe tregjeve nën

Lexo më shumë